1. modul: UMETNOST VZPOSTAVLJANJA ODLIČNIH ODNOSOV
  2. modul: KOMUNICIRANJE S SODELAVCI
  3. modul: REŠEVANJE KONFLIKTOV
  4. modul: JAVNO NASTOPANJE IN GOVORNIŠTVO
  5. modul: KJER JE VOLJA …
  6. modul: ČUSTVENA INTELIGENTNOST PRI DELU