Predavateljica mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

Predavateljica mag. Irena Deželak je ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe.

Je certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model, ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in je uporabljan s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje in komunikacijo.

V okviru Family Lab International je pod mentorstvom Jesper Juula pridobila mednarodno licenco.

Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa.

Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. V magistrskem delu je poglobljeno raziskovala ustrezne načine vodenja (leadership) različnih sodelavcev v bančnem sektorju. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa je bila 8 let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi (poslovna mreža 170 zaposlenih). Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi.

Na svoji poklicni poti se stalno samoizobražuje in izobražuje predvsem na področju vodenja ljudi, motivacije, organizacije časa, prodaje in komuniciranja pri domačih in tujih izobraževalcih. Trenutno za namen doktorske disertacije raziskuje področje čustveno inteligentnih vodij in njihovo učinkovitost v slovenskem profesionalnem okolju.

Odlikujejo jo petindvajsetletne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Na Filozofski fakulteti je pridobila andragoško pedagoško izobrazbo za predavatelja. Slušatelji njenih predavanj so navdušeni nad praktičnimi nasveti za poslovni in osebni uspeh. Je oseba, ki izžareva dobro voljo, pozitivno energijo in zaupanje v ljudi. V svoje delo vpleta spoznanja najbolj uveljavljenih šol vodenja (geštalt, realitetna šola, vedenjska šola in transakcijska analiza) z izjemnim smislom za konkretno uporabo v vodstveni praksi. Zase pravi, da ni predavateljica, le pogovarja se rada z ljudmi o rešitvah, ki v praksi delujejo.

Je predavateljica in nosilka študijskega predmeta Temelji managementa (za slovenske in ločeno za tuje študente) in predmeta Poslovno komuniciranje na Visoki šoli za poslovne vede (B2), predavateljica in nosilka študijskega predmeta Organizacijsko vedenje in predmeta Vodenje sodelavcev na magistrskem programu Fakultete za management in pravo (MLC), bila pa je tudi predavateljica in nosilka študijskega predmeta Poslovno komuniciranje na Gea College-u. Je predsednica akademskega zbora Visoke Šole B2 in članica strokovnega sveta Slovenskega združenja coachev.

Vse svoje življenje dela z ljudmi in za ljudi. Sodeluje z njimi, jih vodi, poučuje, svetuje, piše zanje, z njimi izvaja projekte … Verjame, da so ljudje bistvena sestavina vsakega procesa. Kapital in ideje so po njenem prepričanju šele začetek vsake zgodbe, rdeča nit in resnični ustvarjalci dodane vrednosti pa so ljudje. Je gostja radijskih in televizijskih oddaj, okroglih miz ter kongresov in posvetovanj.

Od leta 2000 je izvedla več kot 3000 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Do sedaj je imela priložnost sodelovati z več kot 400 podjetji in organizacijami doma in v tujini. Število njenih slušateljev presega število 50.000.

Je ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji.

Leta 2018 je bila, za dosežke na poslovnem področju, nominirana za Slovenko leta.