Process Communication Model (PCM)

PCM je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in je certificiran in uporabljen s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje ekip sodelavcev. Rezultati uporabe tega modela v  poslovnem svetu v zadnjih letih so izjemni.

NASIN psihiater Dr. Terry McGuire je leta 1977 povabil Dr. Taibi Kahler, da se mu pridruži pri izbiri kandidatov za astronavte. Dr. Kahlerjeva naloga je bila opazovati kandidate. Uporabljal je Process Communication Model, da je kandidate lahko uvrščal v eno od šestih kategorij osebnostnih tipov. Opazoval je splošne značilnosti osebnosti, veščine, šibkosti, njihovo izražanje, govor pa tudi mimiko obraza, telo, njihovo držo. Po samo desetih minutah je Dr. Kahlerjev pristop razkril toliko ali še več o kandidatih, kot standardni psihološki intervju razkrije v več urah. Dr. McGuire je bil fasciniran nad rezultati, zato je Dr. Kahlerja povabil, da se pridruži NASI in uporablja PCM metodologijo pri nadaljnjih izbirah.

PCM pomaga pri učinkoviti komunikaciji – razumeti kako in zakaj ljudje komunicirajo.
Pomaga opazovati in razumeti svoje obnašanje, razumeti obnašanje drugih in vedeti kako komunicirati z njimi, analizirati konflikt ali nesporazum in vedeti kako najti rešitev.

S PCM modelom se naučimo:

 • Identificirati najbolj učinkovit način komunikacije – določene besede, ton glasu, kretnje, izraz na obrazu.
 • Povzročiti občutek povezanosti in dobrega razmerja pri drugih.
 • Ugotoviti posameznikove psihološke potrebe, motivacijo in to uporabiti za napoved njegovega ravnanja in odločitev.
 • Razumeti izvor stresa, kako se izogniti situacijam in obnašanju ki vodi h stresu.
 • Videti, kdaj je oseba pod stresom.

PCM je potreben na vsakem področju, pri vsakem poklicu, vsakem delovnem mestu. V Avstraliji in Novi Zelandiji so potekale raziskave med bolnišničnim osebjem. Poslali so 769 povabil, od tega je bil odziv 40%, končni vzorec je obsegal 291 ljudi. Od tega je bilo 29% patologov, 28% kirurgov, 27% anasteziologov, 12% zdravnikov in 4% drugih (splošni zdravnik itd). PCM usposabljanje je trajalo od januarja 2009 do decembra 2017. Povprečna starost udeležencev je bila 46 let, 55% je bilo žensk, 45% pa moških.

Program usposabljanja je razdeljen na 4 stopnje.

 1. Odziv
  Pri vprašanju kako pomemben je PCM za profesionalno življenje udeležencev, je bil povprečen odgovor kar 80%. Da bi PCM priporočili kolegom pa je kar 95% verjetnost.
 2. Učenje
  Znanje PCM pri opazovanju in dekodiranju obnašanja v službi večina uporablja 70%, za identifikacijo in upravljanje stresa in zaskrbljenosti pa PCM spretnosti udeleženci uporabljajo 69%.
 3. Vedenje
  Za samo-učinkovitost je učinek PCM izobraževanja po mnenju večine kar 73%. Za preprečevanje in reševanje konfliktov v službi pa menijo, da PCM pripomore 70%.
 4. Rezultat
  Udeleženci so ocenili, da PCM 54% vpliva na zmanjševanje stresa na delovnem mestu, na medčloveške odnose v službi pa vpliva 80%.Pri ocenjevanju PCM kot profesionalno vrednost, pa so udeleženci od 5 zvezdic ocenili s 4.35.